Notawisseling houdende een overeenstemming tussen de Nederlandse autoriteiten en [...] van belastingen en heffingen van personenauto's, Moskou, 11-11-1974

Geldend van 11-01-1975 t/m heden

Notawisseling houdende een overeenstemming tussen de Nederlandse autoriteiten en de Sowjetautoriteiten met betrekking tot het vraagstuk van de vrijstelling van belastingen en heffingen van personenauto's

Authentiek : RU

Nr. 3510

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Unie van Socialistische Sowjet Republieken haar complimenten aan en heeft de eer de volgende overeenstemming te bevestigen, welke werd bereikt tussen de Nederlandse en de Sowjet autoriteiten met betrekking tot het vraagstuk van vrijstelling van belastingen en heffingen van personenauto's:

De Nederlandse autoriteiten, op basis van wederkerigheid, stellen personenauto's, geregistreerd in de U.S.S.R., vrij van belastingen en heffingen ter zake van het gebruik van de wegen van Nederland.

De Sowjet autoriteiten, op basis van wederkerigheid, stellen personenauto's, geregistreerd in Nederland, vrij van belastingen en heffingen ter zake van het gebruik van de wegen van de U.S.S.R.

De in de onderhavige nota voorziene vrijstelling zal van kracht worden na twee maanden, te rekenen vanaf de dag van de uitwisseling van de nota van de Ambassade en de nota van het Ministerie, met de bevestiging van de hierboven uiteengezette overeenstemming.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Unie van Socialistische Sowjet Republieken de hernieuwde verzekering te geven van haar gevoelens van hoogachting.

Moskou, 11 november 1974

Ministerie van Buitenlandse Zaken

van de Unie van Socialistische Sowjet Republieken,

Moskou

Vertaling : NL

No. 160/Ieo

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Unie van Socialistische Sowjet Republieken biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden zijn complimenten aan en heeft de eer de volgende overeenstemming te bevestigen, die werd bereikt tussen de Sowjetautoriteiten en de Nederlandse autoriteiten met betrekking tot het vraagstuk van vrijstelling van heffing van wegenbelasting van personenauto's:

De Sowjetautoriteiten stellen, op basis van wederkerigheid, in Nederland geregistreerde personenauto's vrij van belastingen en heffingen ter zake van het gebruik van wegen van de Unie van Socialistische Sowjet Republieken.

De Nederlandse autoriteiten stellen, op basis van wederkerigheid, in de Unie van Socialistische Sowjet Republieken geregistreerde personenauto's vrij van belastingen en heffingen ter zake van het gebruik van wegen van Nederland.

De in de onderhavige nota voorziene vrijstelling wordt van kracht twee maanden na de dag van de uitwisseling van deze nota van het Ministerie en de nota van de Ambassade, die de hierboven uiteengezette overeenstemming bevestigen.

Het Ministerie maakt van deze gelegenheid gebruik om aan de Ambassade opnieuw zijn gevoelens van hoogachting te betuigen.

Moskou, 11 november 1974

Aan de Ambassade van het

Koninkrijk der Nederlanden

Moskou.

Terug naar begin van de pagina