Verdrag nopens de rechtspositie van de Westeuropese Unie, van de nationale vertegenwoordigers bij haar organen en van haar internationale staf, Londen, 11-05-1955

[Regeling vervallen per 30-06-2011.]
Geldend van 30-06-2011 t/m heden

Verdrag nopens de rechtspositie van de Westeuropese Unie, van de nationale vertegenwoordigers bij haar organen en van haar internationale staf

Authentiek : EN

Agreement on the Status of Western European Union, National Representatives and International Staff

[Vervallen per 30-06-2011]

Vertaling : NL

Verdrag nopens de rechtspositie van de Westeuropese Unie, van de nationale vertegenwoordigers bij haar organen en van haar internationale staf

[Vervallen per 30-06-2011]

TITEL II. — DE ORGANISATIE

[Vervallen per 30-06-2011]

TITEL VI. — INTERNATIONALE STAF EN DESKUNDIGEN UITGEZONDEN VOOR DE ORGANISATIE

[Vervallen per 30-06-2011]

Terug naar begin van de pagina