Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, 's-Gravenhage, 03-02-1958

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie

Authentiek : NL

Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie

[Vervallen per 01-01-2012]

Deel 1. BEGINSELEN

[Vervallen per 01-01-2012]

Deel 2. INSTELLINGEN

[Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 1. Van het Comité van Ministers

[Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 5. Van het Secretariaat-Generaal

[Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 7. Van het College van Scheidsrechters

[Vervallen per 01-01-2012]

Deel 3. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE BEPAALDE ASPECTEN VAN DE ECONOMISCHE UNIE

[Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 1. Van de nationale behandeling, de bewegingsvrijheid en de uitoefening van economische en beroepswerkzaamheden

[Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 2. Van de coördinatie van het beleid

[Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 3. Van de economische en financiële betrekkingen met het buitenland

[Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 4. Van de douane- en belastingaangelegenheden

[Vervallen per 01-01-2012]

Deel 4. SLOTBEPALINGEN

[Vervallen per 01-01-2012]

OVERGANGSOVEREENKOMST

[Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 1. Van de nationale behandeling, de bewegingsvrijheid en de uitoefening van economische en beroepswerkzaamheden

[Vervallen per 01-01-2012]

HOOFDSTUK 3. Van de landbouw

[Vervallen per 01-01-2012]

UITVOERINGSPROTOCOL

[Vervallen per 01-01-2012]

Terug naar begin van de pagina