Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 11 mei [...] en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië, Belgrado, 16-05-1977

[Regeling vervallen per 01-04-2007.]
Geldend van 01-04-2007 t/m heden

Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 11 mei 1977 te Belgrado ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië

Authentiek : FR

Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention de Sécurité Sociale entre le Royaume des Pays-Bas et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signée à Beograd, le 11 mai 1977

[Vervallen per 01-04-2007]

TITRE II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

[Vervallen per 01-04-2007]

CHAPITRE 1. Prestations de maladie et de maternité

[Vervallen per 01-04-2007]

CHAPITRE 2. Invalidité, vieillesse et décès (pensions)

[Vervallen per 01-04-2007]

TITRE III. DISPOSITIONS DIVERSES

[Vervallen per 01-04-2007]

Vertaling : NL

Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 11 mei 1977 te Belgrado ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië

[Vervallen per 01-04-2007]

TITEL II. BIJZONDERE BEPALINGEN

[Vervallen per 01-04-2007]

HOOFDSTUK 1. Prestaties bij ziekte en moederschap

[Vervallen per 01-04-2007]

HOOFDSTUK 2. Invaliditeit, ouderdom en overlijden (pensioenen)

[Vervallen per 01-04-2007]

TITEL III. DIVERSE BEPALINGEN

[Vervallen per 01-04-2007]

Terug naar begin van de pagina