Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat ter voorkoming [...] gebied van belastingen van het inkomen en van het vermogen, 's-Gravenhage, 12-11-1951

[Regeling vervallen per 09-11-2011.]
Geldend van 09-11-2011 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat ter voorkoming van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het vermogen

Authentiek : NL

VERDRAG tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat ter voorkoming van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het vermogen

[Vervallen per 09-11-2011]

SLOTPROTOCOL

[Vervallen per 09-11-2011]

AANVULLEND PROTOCOL

[Vervallen per 09-11-2011]

behorende bij het Verdrag, ondertekend de 12de November 1951 te 's-Gravenhage, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat ter voorkoming van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het vermogen.
Terug naar begin van de pagina