Notawisseling tussen de Nederlandse en de Chinese Regering houdende een verdrag tot [...] en van de bemanningsleden die geregelde vluchten uitvoeren, Beijing, 14-01-1997

Geldend van 14-01-1997 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Chinese Regering houdende een verdrag tot aanvulling van de overeenkomst vervat in de nota's gewisseld te Peking op 28 maart 1980, betreffende binnenkomst en verblijf van het personeel van de vertegenwoordigingen van de luchtvaartmaatschappijen van Nederland en China en van de bemanningsleden die geregelde vluchten uitvoeren

Authentiek : ZH

Nr. II

The Royal Netherlands Embassy presents its compliments to the Consular Affairs Department of the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China and has the honour to acknowledge receipt of the Latter's Note (96) No. (Ling) 6–94 of 27 August 1996, which put forward supplementary proposals with regard to the Agreement reached by the two Governments on 28 March 1980 on visas for the crew members of airlines of the two sides and the resident personnel of their offices.

The Embassy confirms that, if the air companies designated by the two sides employ people of a third country as crew members in performing tasks in flights agreed upon, both Parties shall implement, as supplement to point 2 of the aforementioned Agreement as follows. The designated airline of each Party shall provide to the other Party another list of names in sextuplicate, which should include name, date of birth, position, nationality, number of passport or number of flying license. Four weeks after the list is provided, all the crew members listed, except those who are in dispute, shall be exempt from visas for performing flying tasks as agreed upon and can enter and exit the territory of the other Party upon the strength of valid passports or flying licences.

On behalf of the Government of the Kingdom of the Netherlands the Embassy has the honour furthermore to confirm that this note and the note of the Consular Affairs Department constitutes an agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the People's Republic of China, which will be a supplementary document to the abovementioned Agreement of 28 March 1980 and which will come into effect on the date of receipt of this note.

The Royal Netherlands Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Consular Affairs Department of the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China the assurances of its highest consideration.

Beijing, 14 January 1997

Consular Affairs Department

of the Ministry of Foreign Affairs

of the People's Republic of China

Beijing.

Vertaling : NL

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN DE VOLKSREPUBLIEK CHINA

(96) Nr. (Ling) 6-94

Excellentie,

De Consulaire Afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Volksrepubliek China biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in China haar complimenten aan en doet aanvullende voorstellen met betrekking tot de overeenstemming die in 1980 tussen beide regeringen is bereikt betreffende visa voor de bemanningsleden van luchtvaartmaatschappijen van beide partijen en het op hun grondgebied verblijvende personeel van de kantoren van de luchtvaartmaatschappijen:

Indien de door beide partijen aangewezen luchtvaartmaatschappijen onderdanen van een derde land als bemanningsleden in dienst hebben voor het uitvoeren van taken op overeengekomen vluchten, dienen zij de andere partij een lijst met namen in zesvoud te overhandigen waarop vermeld staan naam, geboortedatum, functie, nationaliteit, paspoortnummer of nummer van het vliegbrevet. Vier weken na de indiening van de lijst zijn voor alle vermelde bemanningsleden met uitzondering van degenen die ter discussie staan geen visa meer vereist voor het uitvoeren van hun taken gedurende overeengekomen vluchten en kunnen zij het grondgebied van de andere partij binnenkomen of verlaten op vertoon van een geldig paspoort of vliegbrevet.

Indien de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in China het bovenstaande in een antwoordnota uit naam van haar Regering bevestigt, vormen deze Nota en het bevestigende antwoord een verdrag tussen de Regering van de Volksrepubliek China en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en vormen tevens een aanvullend document bij de overeenkomst tussen de Regering van de Volksrepubliek China en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende visa voor de bemanningsleden van luchtvaartmaatschappijen en het op het grondgebied van een van beide landen verblijvende personeel van de kantoren van hun luchtvaartmaatschappijen. Dit verdrag treedt in werking op de datum waarop de antwoordnota van de Ambassade wordt ontvangen.

De Consulaire Afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Volksrepubliek China maakt van deze gelegenheid gebruik de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te verzekeren van haar zeer bijzondere hoogachting.

Peking, 27 augustus 1996.

Consulaire Afdeling

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Volksrepubliek China

Terug naar begin van de pagina