Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de invordering van premies voor de sociale zekerheid, 's-Gravenhage, 21-01-1969

[Regeling vervallen per 28-10-2010.]
Geldend van 28-10-2010 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de invordering van premies voor de sociale zekerheid

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake de invordering van premies voor de sociale zekerheid

[Vervallen per 28-10-2010]

Bijlage „Aangezochte organen” in de zin van artikel 2, onder c

[Vervallen per 28-10-2010]

Terug naar begin van de pagina