Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve [...] Joegoslavië betreffende het internationale wegvervoer, Belgrado, 08-09-1966

[Regeling vervallen per 01-05-2005.]
Geldend van 01-05-2005 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië betreffende het internationale wegvervoer

Authentiek : FR

Accord entre le Royaume des Pays-Bas et la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie relatif aux transports internationaux par route

[Vervallen per 01-05-2005]

Vertaling : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federale Republiek Zuidslavië betreffende het internationale wegvervoer

[Vervallen per 01-05-2005]

III. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-05-2005]

Terug naar begin van de pagina