Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] aldaar gelegerde Nederlandse strijdmachten zijn opgericht, Bonn, 21-10-1964

Geldend van 21-10-1964 t/m heden

Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de Nederlandse scholen welke in de Bondsrepubliek Duitsland ten behoeve van de aldaar gelegerde Nederlandse strijdmachten zijn opgericht

Authentiek : NL

Nr. I

AMBASSADE VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Nr. 12324

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden heeft de eer het Ministerie van Buitenlandse Zaken in antwoord op zijn nota van 31 juli 1963, V 7 (587) - 81.60/O, mede te delen dat alle Nederlandse scholen, welke in de Bondsrepubliek ten behoeve van de aldaar gelegerde Nederlandse strijdkrachten zijn opgericht, als integrerende delen van de Nederlandse krijgsmacht in de zin van artikel 1 lid 1a van het NAVO-Status-Verdrag moeten worden beschouwd.

Tevens veroorlooft de Ambassade zich de onderstelling, vervat in de voorlaatste alinea van de in aanhef genoemde nota, te bevestigen.

Tenslotte verklaart de Ambassade, dat de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden van mening is, dat gezien het bovenstaande, de reden voor de overeenkomst, zoals vastgelegd in de notawisseling van 3 augustus 1959 inzake de scholen voor leden van de Nederlandse krijgsmacht in Nordrhein-Westfalen, is komen te vervallen en dat derhalve dient te worden geconstateerd, dat deze notawisseling als niet meer van toepassing zijnde te beschouwen is.

De Ambassade zal het Ministerie van Buitenlandse Zaken dankbaar zijn voor een mededeling dat de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland het met de in voorgaande alinea bedoelde zienswijze eens is.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik het Ministerie van Buitenlandse Zaken de verzekering van haar bijzondere hoogachting te hernieuwen.

Bonn, 5 oktober 1964.

Aan het

Ministerie van Buitenlandse Zaken,

Bonn.

Nr. II

AUSWÄRTIGES AMT

V 7 - 81.68/G

Verbalnote

Das Auswärtige Amt beehrt sich, der Königlich Niederländischen Botschaft in Anschluss an seine Verbalnote vom 31. Juli 1963 — V 7 (507) - 81.68/G — über die Schulen der niederländischen Truppen in der Bundesrepublik Deutschland und andere Organisationen als Bestandteile der niederländischen Truppe im Sinne von Artikel I Absatz 1 (a) des NATO-Truppenstatuts den Empfang der Verbalnote der Königlich Niederländischen Botschaft vom 5. Oktober 1964 — Nr. 12 324 — zu bestätigen.

Das Auswärtige Amt hat den Inhalt der Note den zuständigen deutschen Behörden zur Kenntnis gebracht.

Das Auswärtige Amt benutzt diesen Anlass, die Königlich Niederländische Botschaft erneut seiner ausgezeichneten Hochachtung zu versichern.

Bonn, den 21. Oktober 1964.

An die

Königlich Niederländische Botschaft

Terug naar begin van de pagina