Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer, 's-Gravenhage, 12-05-1961

Geldend van 15-05-1961 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Nederlandse kantoor te Wolfhaag tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer

Authentiek : NL

Nr. I

AMBASSADE VAN BELGIË

No. 172/4722

's-Gravenhage, 12 mei 1961.

Excellentie,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat de bevoegde Belgische Ministers kunnen instemmen, overeenkomstig artikel 1) van het verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Nederlandse-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948: — met de aanwijzingen:

  • a ) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het grenskantoor Wolfhaag, op Nederlands grondgebied, dat zal worden genoemd: Wolfhaag-Gemmenich;

  • b ) als internationale douaneweg: de weg van Gemmenich naar Vaals over een lengte van 150 meter, op Nederlands grondgebied, gemeten vanaf het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt.

De regeling wordt van kracht met ingang van 15 mei 1961.

Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen of de bevoegde Nederlandse Ministers met de bovenbedoelde aanwijzingen kunnen instemmen.

Ik moge Uwe Excellentie vragen de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) VAN DER STRATEN

Ambassadeur van België

Aan Zijne Excellentie

de heer Mr J. M. A. H. Luns,

Minister van Buitenlandse Zaken,

Plein 23,

's-Gravenhage.

Nr. II

Mr. J. M. A. H. Luns

No. 67 260

's-Gravenhage, 12 mei 1961.

Mijnheer de Ambassadeur,

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van Haar brief van 12 mei 1961, No. 172/4722 en moge Haar hierbij mededelen, dat ook de betrokken Nederlandse Ministeries zich akkoord hebben verklaard — overeenkomstig artikel 1 van het verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage op 13 april 1948 — met de aanwijzing:

[Red: (Zoals in nr. I)]

Deze regeling wordt van kracht met ingang van 15 mei 1961.

Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) J. LUNS

Zijner Excellentie

F. X. J. M. G. Baron van der Straten Waillet

Ambassadeur van België

te 's-Gravenhage.

Terug naar begin van de pagina