Tweede Overeenkomst inzake het Nam Ngoem Ontwikkelingsfonds, 1974. Overeenkomst betreffende [...] door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, Manilla, 20-09-1974

Geldend van 13-03-1975 t/m heden

Tweede Overeenkomst inzake het Nam Ngoem Ontwikkelingsfonds, 1974. Overeenkomst betreffende de aanvullende bijdrage door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Authentiek : EN

Second Nam Ngum Development Fond Agreement, 1974

Agreement for Additional Contribution by the Government of the Kingdom of the Netherlands

Whereas

  • (A) Under Section 3.01 (c) of the Second Nam Ngum Development Fund Agreement 1974 (the Fund Agreement), the Government of the Kingdom of the Netherlands has undertaken to contribute to the Second Nam Ngum Development Fund (the Fund) established under the Fund Agreement a grant of one hundred and forty-four thousand five hundred and forty five United States dollars (US $ 144,545) (the original contribution) upon the terms and conditions specified in the Fund Agreement,

  • (B) Pursuant to Section 12.02 of the Fund Agreement, the Government of the Kingdom of the Netherlands has offered to contribute to the Fund an additional grant of twenty-three thousand six hundred sixteen and 96/100 United States dollars (US $ 23,616.96) (the additional contribution), upon the same terms and conditions as apply under the Fund Agreement to the original contribution,

Now therefore

  • 1. The Government of the Kingdom of the Netherlands hereby undertakes to contribute to the Fund an additional grant of twentythree thousand six hundred sixteen and 96/100 United States dollars (US $ 23,616.96) upon the same terms and conditions as apply under the Fund Agreement to the original contribution.

  • 2. The Asian Development Bank, as Administrator of the Fund, hereby undertakes, with the prior approval of the Government of Laos, to receive the additional contribution on behalf of the Fund and to hold and use such additional contribution as part of the Fund in accordance with the Fund Agreement.

  • 3. The provisions of the Fund Agreement shall apply mutatis mutandis to the additional contribution as if the additional contribution were part of the original contribution.

DONE at Manila this 20th day of September 1974.

For the Government of the Kingdom of the Netherlands

(sd.) VAN DER FELTZ

For the Asian Development Bank

(sd.) SHIRO INOUE

Vertaling : NL

Tweede Overeenkomst inzake het Nam Ngoem Ontwikkelingsfonds, 1974

Overeenkomst betreffende de aanvullende bijdrage door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Aangezien

  • (A) De regering van het Koninkrijk der Nederlanden zich krachtens paragraaf 3.01 (c) van de Tweede Overeenkomst inzake het Nam Ngoem Ontwikkelingsfonds 1974 (de Overeenkomst inzake het Fonds), ertoe heeft verbonden aan het Tweede Nam Ngoem Ontwikkelingsfonds (het Fonds), ingesteld krachtens de Overeenkomst inzake het Fonds, een schenking te doen van honderd vierenveertig duizend vijfhonderd vijfenveertig US dollar (US $ 144.545) (de oorspronkelijke bijdrage) op de voorwaarden en bedingen nader aangegeven in de Overeenkomst inzake het Fonds,

  • (B) De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden ingevolge paragraaf 12.02 van de Overeenkomst inzake het Fonds heeft aangeboden een aanvullende schenking aan het Fonds bij te dragen van drieëntwintig duizend zeshonderd zestien en 96/100 US dollar (US $ 23.616,96) (de aanvullende bijdrage), op dezelfde voorwaarden en bedingen die krachtens de Overeenkomst inzake het Fonds gelden voor de oorspronkelijke bijdrage,

Derhalve

  • 1. Verbindt de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zich hierbij aan het Fonds een aanvullende schenking bij te dragen van drieëntwintig duizend zeshonderd zestien en 96/100 US dollar (US $ 23.616,96) op dezelfde voorwaarden en bedingen die krachtens de Overeenkomst inzake het Fonds gelden voor de oorspronkelijke bijdrage.

  • 2. Verbindt de Aziatische Ontwikkelingsbank, als beheerder van het Fonds, zich hierbij, met voorafgaande goedkeuring van de Regering van Laos, tot het in ontvangst nemen van de aanvullende bijdrage namens het Fonds en tot het houden en gebruiken van een zodanige aanvullende bijdrage als onderdeel van het Fonds overeenkomstig de Overeenkomst inzake het Fonds.

  • 3. De bepalingen van de Overeenkomst inzake het Fonds zijn mutatis mutandis van toepassing op de aanvullende bijdrage alsof de aanvullende bijdrage deel uitmaakte van de oorspronkelijke bijdrage.

GEDAAN te Manilla, 20 september 1974

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) VAN DER FELTZ

Voor de Aziatische Ontwikkelingsbank

(w.g.) SHIRO INOUE

Terug naar begin van de pagina