Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van [...] tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer, Brussel, 25-08-1972

Geldend van 01-09-1972 t/m heden

Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Belgische grenskantoor te Meer en het Nederlandse grenskantoor te Rijsbergen tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer

Authentiek : NL

Nr. I

AMBASSADE VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

No. 8446

Brussel, 10 augustus 1972.

Mijnheer de Minister,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen dat de bevoegde Nederlandse Ministers overeenkomstig Artikel I van het op 13 april 1948 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen de Nederlandse Regering en de Belgische Regering nopens samenvoeging van douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens kunnen instemmen met de volgende aanwijzingen:

 • a. als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het alleen voor de intra-grensformaliteiten bevoegde grenskantoor gelegen in de gemeenten Meer (België) en Rijsbergen (Nederland), met inbegrip van de benodigde dienstvertrekken, installaties, losperrons en parkeerterreinen;

 • b. als internationale douaneweg: een gedeelte van de autoweg van Antwerpen naar Breda en de bijbehorende omleidingswegen, van de gemeenschappelijke grens tot op een afstand van

  • 1. 750 meter, gemeten in de richting Antwerpen, en

  • 2. 2000 meter, gemeten in de richting Breda,

  vanaf het snijpunt der gemeenschappelijke grens met de as van de autoweg.

Ik zou het op prijs stellen van Uwe Excellentie te mogen vernemen of de bevoegde Belgische Ministers met bovenvermelde aanwijzingen kunnen instemmen. In het bevestigende geval zou dit akkoord op 1 september 1972 in werking kunnen treden.

Gelief, Mijnheer de Minister, de hernieuwde verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) VEGELIN VAN CLAERBERGEN

Jonkheer M. Vegelin van Claerbergen

Tijdelijk Zaakgelastigde.

Zijner Excellentie

de Heer P. Harmel

Minister van Buitenlandse Zaken

te Brussel

Nr. II

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN

BUITENLANDSE HANDEL

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Brussel, 25 augustus 1972.

Mijnheer de Tijdelijk Zaakgelastigde,

Ik heb de eer U de ontvangst te bevestigen van uw brief van 10 augustus 1972 no. 8446, en moge U hierbij mededelen, dat ook de betrokken Belgische Ministers overeenkomstig Artikel I van het op 13 april 1948 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen de Nederlandse Regering en de Belgische Regering nopens samenvoeging van douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens kunnen instemmen met de volgende aanwijzingen:

 • a. als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het alleen voor de intra-grensformaliteiten bevoegde grenskantoor gelegen in de gemeenten Meer (België) en Rijsbergen (Nederland), met inbegrip van de benodigde dienstvertrekken, installaties, losperrons en parkeerterreinen;

 • b. als internationale douaneweg: een gedeelte van de autoweg van Antwerpen naar Breda en de bijbehorende omleidingswegen, van de gemeenschappelijke grens tot op een afstand van:

  • 1. 750 meter, gemeten in de richting Antwerpen, en

  • 2. 2000 meter, gemeten in de richting Breda,

  vanaf het snijpunt der gemeenschappelijke grens met de as van de autoweg.

Dit akkoord treedt in werking op 1 september 1972.

Gelieve, Mijnheer de Tijdelijk Zaakgelastigde, de hernieuwde verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

Voor de Minister van Buitenlandse Zaken,

afwezig:

De Staatssecretaris

voor Buitenlandse Handel,

(w.g.) H. FAYAT

Jonkheer M. Vegelin van Claerbergen

Tijdelijk Zaakgelastigde

Ambassade van het Koninkrijk

der Nederlanden

te Brussel

Terug naar begin van de pagina