Overeenkomst inzake luchtdiensten tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Republiek Tanzania, Dar es Salaam, 03-02-1979

[Regeling vervallen per 01-07-2016.]
Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Overeenkomst inzake luchtdiensten tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Republiek Tanzania

Authentiek : EN

Air Services Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the United Republic of Tanzania

[Vervallen per 01-07-2016]

Article 4. Designation of airlines and operating authorisations

[Vervallen per 01-07-2016]

Article 5. Revocation and suspension of operating authorisations

[Vervallen per 01-07-2016]

Article 13. Consultations between aeronautical authorities

[Vervallen per 01-07-2016]

Article 15. Conformity with multilateral convention

[Vervallen per 01-07-2016]

Article 19. Application of the Chicago Convention

[Vervallen per 01-07-2016]

Vertaling : NL

Overeenkomst inzake luchtdiensten tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Republiek Tanzania

[Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 4. Aanwijzing van luchtvaartmaatschappijen en exploitatievergunningen

[Vervallen per 01-07-2016]

Terug naar begin van de pagina