Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek [...] der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966, Ankara, 16-04-2009

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 16-04-2009 t/m heden

Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966

Authentiek : NL

Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Republiek Turkije

zijn de onderstaande wijzigingen overeengekomen in de tekst van het op 6 januari 2000 te Ankara ondertekende Verdrag overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966:

Artikel 1

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966; Ankara, 6 januari 2000.]

Artikel 2

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

[Red: Wijzigt het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966; Ankara, 6 januari 2000.]

Artikel 3

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van hun onderscheiden procedures voor de goedkeuring van dit Aanvullend Akkoord.

GEDAAN te Ankara op 16 april 2009, in tweevoud in de Nederlandse, de Turkse en de Franse taal. In geval van verschil in interpretatie is de Franse tekst doorslaggevend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

PAUL MARCEL KURPERSHOEK

Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden

Voor de Regering van de Republiek Turkije,

FARUK ÇELİK

Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid

Terug naar begin van de pagina