Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen [...] van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, Luxemburg, 29-10-2001

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

[Vervallen per 01-07-2013]

AANPASSINGEN VAN DE TEKST VAN DE SAO EN DE BIJLAGEN 1 EN PROTOCOLLEN DAARBIJ

[Vervallen per 01-07-2013]

  1. [Red: De gewijzigde Bijlagen bij de Overeenkomst en bij Protocol IV zijn niet afgedrukt: deze liggen ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina