Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van een douane-unie en samenwerking tussen [...] Republiek, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie, Brussel, 04-05-2005

Geldend van 01-08-2005 t/m heden

Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van een douane-unie en samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino, inzake de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van een douane-unie en samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino, inzake de deelname, als overeenkomstsluitende partijen, van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, op grond van hun toetreding tot de Europese Unie

Het Koninkrijk België,

De Tsjechische Republiek,

Het Koninkrijk Denemarken,

De Bondsrepubliek Duitsland,

De Republiek Estland,

De Helleense Republiek,

Het Koninkrijk Spanje,

De Franse republiek,

Ierland,

De Italiaanse Republiek,

De Republiek Cyprus,

De Republiek Letland,

De Republiek Litouwen,

Het Groothertogdom Luxemburg,

De Republiek Hongarije,

De Republiek Malta,

Het Koninkrijk der Nederlanden,

De Republiek Oostenrijk,

De Republiek Polen,

De Portugese Republiek,

De Republiek Slovenië,

De Slowaakse Republiek,

De Republiek Finland,

Het Koninkrijk Zweden,

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

hierna "de lidstaten" genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie, en,

De Europese Gemeenschap, eveneens vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie,

enerzijds, en

De Republiek San Marino,

anderzijds,

Gelet op de Overeenkomst tot instelling van een douane-unie en samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino van 16 december 1991 (hierna "de overeenkomst" genoemd), die op 1 april 2002 in werking is getreden,

Overwegende dat de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (hierna "de nieuwe lidstaten" genoemd) op 1 mei 2004 zijn toegetreden tot de Europese Unie;

Overwegende dat de nieuwe lidstaten partijen bij de overeenkomst dienen te worden;

Overwegende dat de Raad van de Europese Unie luidens het Toetredingsverdrag de bevoegdheid heeft gekregen om namens de huidige lidstaten en de nieuwe lidstaten een protocol betreffende de toetreding van de nieuwe lidstaten tot de overeenkomst te sluiten,

Hebben overeenstemming bereikt omtrent de volgende bepalingen:

Artikel 1

De nieuwe lidstaten worden partij bij de overeenkomst. Zij hechten hun goedkeuring aan en nemen respectievelijk nota van de overeenkomst en de daaraan gehechte verklaringen op dezelfde wijze als de huidige lidstaten.

Artikel 3

  • 1 Dit protocol wordt door de Raad van de Europese Unie, namens de lidstaten en de Europese Gemeenschap, en door de Republiek San Marino overeenkomstig hun eigen procedures goedgekeurd.

  • 2 De partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van deze procedures. De akten van goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 4

Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de laatste akte van goedkeuring wordt neergelegd.

Artikel 5

De teksten van de overeenkomst en van de daaraan gehechte verklaringen zijn opgesteld in de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse, en de Tsjechische taal.

Zij zijn aan dit protocol gehecht en zijn met de teksten in de andere talen waarin de overeenkomst en de daaraan gehechte verklaringen zijn opgesteld, gelijkelijk authentiek.

Artikel 6

Dit protocol is opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

GEDAAN te Brussel, de vierde mei tweeduizend vijf.

Terug naar begin van de pagina