Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen [...] en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988, Lugano, 16-09-1988

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988

Authentiek : NL

Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988

[Vervallen per 01-01-2010]

Preambule

TITEL II. BEVOEGDHEID

[Vervallen per 01-01-2010]

Afdeling 3. Bevoegdheid in verzekeringszaken

[Vervallen per 01-01-2010]

TITEL III. ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING

[Vervallen per 01-01-2010]

Afdeling 2. Tenuitvoerlegging

[Vervallen per 01-01-2010]

TITEL VII. VERHOUDING TOT HET VERDRAG VAN BRUSSEL EN TOT ANDERE VERDRAGEN

[Vervallen per 01-01-2010]

TITEL VIII. SLOTBEPALINGEN

[Vervallen per 01-01-2010]

Protocol 1. betreffende enkele onderwerpen van bevoegdheid, wijze van procederen en tenuitvoerlegging

[Vervallen per 01-01-2010]

Verklaring van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Staten die het Verdrag van Lugano hebben ondertekend en Lid zijn van de Europese Gemeenschappen over Protocol 3 betreffende de toepassing van artikel 57 van het Verdrag

[Vervallen per 01-01-2010]

Verklaring van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Staten die het Verdrag van Lugano hebben ondertekend en Lid zijn van de Europese Gemeenschappen

[Vervallen per 01-01-2010]

Verklaring van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Staten die het Verdrag van Lugano hebben ondertekend en Lid zijn van de Europese Vrijhandelsassociatie

[Vervallen per 01-01-2010]

Terug naar begin van de pagina