Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en Zijner Majesteits [...] inzake de tewerkstelling van Nederlandse vrijwilligers, Katmandoe, 16-05-1983

[Regeling vervallen per 10-08-2010.]
Geldend van 10-08-2010 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en Zijner Majesteits Regering van Nepal inzake de tewerkstelling van Nederlandse vrijwilligers

Authentiek : EN

Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and His Majesty's Government of Nepal concerning the employment of Netherlands Volunteers

[Vervallen per 10-08-2010]

Vertaling : NL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en Zijner Majesteits Regering van Nepal inzake de tewerkstelling van Nederlandse Vrijwilligers

[Vervallen per 10-08-2010]

Terug naar begin van de pagina