Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer, Brussel, 26-09-1986

Geldend van 01-10-1986 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Nederlandse grenskantoor Eede-Maldegem tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer

Authentiek : NL

Nr. I

No. 7872

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking haar complimenten aan en heeft de eer het Ministerie mede te delen dat de bevoegde Nederlandse Ministers, overeenkomstig artikel I van het op 13 april 1948 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België nopens samenvoeging van douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, kunnen instemmen met de volgende aanwijzingen:

  • a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het op Nederlands grondgebied gelegen grenskantoor Eede; dit internationaal douanekantoor zal worden genoemd Eede-Maldegem;

  • b) als internationale douaneweg: de weg van Aardenburg naar Maldegem over een lengte van 665 meter op Nederlands grondgebied, gemeten vanaf het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt.

De Ambassade zou het op prijs stellen van het Ministerie te vernemen of de bevoegde Belgische Ministers zich met bovenvermelde aanwijzingen kunnen verenigen. Ingeval van bevestigend antwoord zou dit akkoord op 1 oktober 1986 in werking kunnen treden.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de hernieuwde verzekering van haar zeer bijzondere hoogachting aan te bieden.

Brussel, 26 september 1986

Aan het Ministerie van

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel

en Ontwikkelingssamenwerking

te Brussel

Nr. II

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

BUITENLANDSE HANDEL EN

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

A14-92-86-S.49.121

1000 Brussel, 26 september 1986.

2, Quatre Brasstraat

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden zijn complimenten aan en heeft de eer, verwijzend naar de nota No 7872 van 26 september 1986, de Ambassade mede te delen dat ook de betrokken Belgische Ministers, overeenkomstig artikel I van het op 13 april 1948 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden nopens samenvoeging van douanebehandeling van de Belgisch-Nederlandse grens, kunnen instemmen met de volgende aanwijzingen:

  • a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het op Nederlands grondgebied gelegen grenskantoor Eede; dit internationaal douanekantoor zal worden genoemd Eede-Maldegem;

  • b) als internationale douaneweg: de weg van Aardenburg naar Maldegem over een lengte van 665 meter op Nederlands grondgebied, gemeten vanaf het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kan zijn instemming betuigen met de datum van 1 oktober 1986 als datum van inwerkingtreding van dit Akkoord.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maakt van deze gelegenheid gebruik om de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden de hernieuwde verzekering zijner zeer bijzondere hoogachting te betuigen.

Aan de Ambassade van het Koninkrijk

der Nederlanden

Wetenschapsstraat 35

1000 Brussel

Terug naar begin van de pagina