Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van [...] ter vervanging van de aanwijzing van 14 november 1972, Brussel, 05-06-1984

Geldend van 01-02-1984 t/m heden

Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Belgische kantoor Postel tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer ter vervanging van de aanwijzing van 14 november 1972

Authentiek : NL

Nr. I

1040-Brussel, 17 mei 1984

Wetenschapsstraat 35

No.3509

Mijnheer de Minister,

Ik heb de eer U mede te delen dat de bevoegde Nederlandse Ministers, overeenkomstig artikel I van het op 13 april 1948 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk, België, nopens samenvoeging van douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, kunnen instemmen met vervanging van de aanwijzingen van de Nederlands-Belgische briefwisseling van 7 en 14 november 1972 door de volgende aanwijzingen:

  • a. als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het kantoor Postel, gelegen op het grondgebied van de gemeente Mol (België), met inbegrip van de benodigde dienstvertrekken, installaties, losperrons en parkeerterreinen;

  • b. als internationale douaneweg: een gedeelte van de autoweg van Antwerpen naar Eindhoven (E3) en de bijbehorende omleidingswegen, van de gemeenschappelijke grens tot op een afstand van 1.800 meter, gemeten in de richting Antwerpen vanaf het snijpunt van de gemeenschappelijke grens met de as van de autoweg.

Ik zal het op prijs stellen te mogen vernemen of de bevoegde Belgische Ministers met bovengenoemde aanwijzingen kunnen instemmen, alsmede met inwerkingtreding van de overeenkomst met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 1984.

Gaarne verblijf ik met gevoelens van de meeste hoogachting.

(w.g.) C. A. VAN DER KLAAUW

Christoph A. van der Klaauw

Ambassadeur der Nederlanden

De Heer L. Tindemans

Minister van Buitenlandse Betrekkingen

Quatre Brasstraat 2

1000 - Brussel

Nr. II

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE

BETREKKINGEN

B 09-92.14-2990/74

Brussel, 5-06-1984

Mijnheer de Ambassadeur,

Ik heb de eer U de ontvangst te bevestigen van uw brief van 17 mei 1984 No. 3509, en moge U hierbij mededelen, dat ook de betrokken Belgische Minister overeenkomstig Artikel I van het op 13 april 1948 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen de Nederlandse Regering en de Belgische Regering nopens samenvoeging van douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens kunnen instemmen met de volgende aanwijzingen:

  • a. als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het kantoor Postel, gelegen op het grondgebied van de gemeente Mol (België), met inbegrip van de benodigde dienstvertrekken, installaties, losperrons en parkeerterreinen;

  • b. als internationale douaneweg: een gedeelte van de autoweg van Antwerpen naar Eindhoven (E3) en de bijbehorende omleidingswegen, van de gemeenschappelijke grens tot op een afstand van 1.800 meter, gemeten in de richting Antwerpen vanaf het snijpunt van de gemeenschappelijke grens met de as van de autoweg.

Dit akkoord treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 februari 1984.

Aanvaard, Mijnheer de Ambassadeur, de hernieuwde verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting.

(w.g.) L. TINDEMANS

L. Tindemans

De Heer C. A. van der Klaauw

Ambassadeur der Nederlanden

Wetenschapsstraat, 35

1040-Brussel

Terug naar begin van de pagina