Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] problemen met betrekking tot diepzeemijnbouwgebieden, 's-Gravenhage, 14-08-1987

Geldend van 19-10-1988 t/m heden

Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland houdende een overeenkomst betreffende de op 14 augustus 1987 te New York tot stand gekomen Overeenkomst inzake de oplossing van praktische problemen met betrekking tot diepzeemijnbouwgebieden

Authentiek : EN

Nr. I. BRITISH EMBASSY THE HAGUE

Note no. 206

Her Britannic Majesty's Embassy present their compliments to the Royal Netherlands Ministry of Foreign Affairs and have the honour to refer to the Agreement on the Resolution of Practical Problems with Respect to Deep Seabed Mining Areas concluded at New York on 14 August 1987, between the Governments of the Kingdom of Belgium, Canada, the Republic of Italy, the Kingdom of the Netherlands and the Union of Soviet Socialist Republics and the Exchange of Notes relating to that Agreement dated 14 August 1987, between the United Kingdom and the Union of Soviet Socialist Republics. In this connection the Embassy have the honour to propose that the Government of the Kingdom of the Netherlands shall not take steps to terminate that Agreement and the Government of the United Kingdom shall not take steps to terminate the agreement concluded by that Exchange of Notes, except by common accord of the Government of the Kingdom of the Netherlands, and the Government of the United Kingdom.

If it is acceptable to the Government of the Kingdom of the Netherlands, this Note and the Note in reply shall constitute an agreement between the two Governments which shall enter into force on the date on which the Government of the United Kingdom will receive from the Government of the Kingdom of the Netherlands a notification of the completion of the constitutional requirements in the Kingdom of the Netherlands.

Her Britannic Majesty's Embassy avail themselves of this opportunity to renew to the Ministry the assurances of their highest consideration.

14 August 1987

Nr. II. MINISTERY OF FOREIGN AFFAIRS THE HAGUE

Treaties Department

DVE/VV-200477

The Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to Her Britannic Majesty's Embassy and has the honour to acknowledge receipt of the Embassy's Note No. 206, dated 14 August 1987, which reads as follows:

[Red: (Zoals in Nr. I)]

In reply, the Ministry has the honour to inform the Embassy that the above proposal is acceptable to the Government of the Kingdom of the Netherlands, who therefore agree that the Embassy's Note together with this reply to that effect shall constitute an agreement between the two Governments which shall enter into force on the date on which the Government of the Kingdom of the Netherlands has notified the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland that the procedures constitutionally required therefor have been completed in the Kingdom of the Netherlands.

The Hague, 14 August 1987

Vertaling : NL

Nr. I. BRITSE AMBASSADE

'S-GRAVENHAGE

Nota nr. 206

De Britse Ambassade biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden haar complimenten aan en heeft de eer te verwijzen naar de op 14 augustus 1987 te New York tot stand gekomen Overeenkomst inzake de oplossing van praktische problemen met betrekking tot diepzeemijnbouwgebieden tussen de Regeringen van het Koninkrijk België, Canada, de Republiek Italië, het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken, alsmede naar de op die Overeenkomst betrekking hebbende notawisseling van 14 augustus 1987 tussen het Verenigd Koninkrijk en de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken. In dit verband heeft de Ambassade de eer voor te stellen dat de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden geen stappen onderneemt tot beëindiging van die Overeenkomst en de Regering van het Verenigd Koninkrijk geen stappen onderneemt tot beëindiging van de bij die notawisseling tot stand gekomen overeenkomst dan bij onderlinge overeenstemming hierover tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk.

Indien dit aanvaardbaar is voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zullen deze nota en de antwoordnota een overeenkomst vormen tussen de twee Regeringen, welke in werking treedt op de datum waarop de Regering van het Verenigd Koninkrijk een kennisgeving van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden ontvangt dat aan de grondwettelijke vereisten daarvoor in het Koninkrijk der Nederlanden is voldaan.

De Britse Ambassade maakt van deze gelegenheid gebruik het Ministerie de hernieuwde verzekering te geven van haar meest bijzondere hoogachting.

14 August 1987

Nr. II. MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN ’S-GRAVENHAGE

Directie Verdragen

DVE/VV-200477

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt de Britse Ambassade zijn complimenten aan en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van Haar nota nr. 206, dd. 14 augustus 1987, welke als volgt luidt:

[Red: (Zoals in Nr. I) ]

In antwoord hierop heeft het Ministerie de eer de Ambassade mede te delen dat bovenstaand voorstel aanvaardbaar is voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en dat deze ermede instemt dat de nota van de Ambassade en deze antwoordnota een overeenkomst vormen tussen de twee Regeringen, welke in werking treedt op de datum waarop de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ervan in kennis stelt dat aan de grondwettelijke vereisten daarvoor in het Koninkrijk der Nederlanden is voldaan.

's-Gravenhage, 14 augustus 1987

Terug naar begin van de pagina