Protocol inzake toetreding van de Portugese Republiek en het Koninkrijk Spanje tot [...] van Brussel, ondertekend te Parijs op 23 oktober 1954, Londen, 14-11-1988

[Regeling vervallen per 30-06-2011.]
Geldend van 30-06-2011 t/m heden

Protocol inzake toetreding van de Portugese Republiek en het Koninkrijk Spanje tot het Verdrag van economische, sociale en culturele samenwerking en collectieve zelfverdediging, ondertekend te Brussel op 17 maart 1948, zoals gewijzigd bij het Protocol tot wijziging en aanvulling van het Verdrag van Brussel, ondertekend te Parijs op 23 oktober 1954

Authentiek : EN

Protocol for the accession of the Portuguese Republic and the Kingdom of Spain to the Treaty of Economic, Social and Cultural Collaboration and Collective Self-Defence, signed at Brussels on 17 March 1948, as amended by the "Protocol modifying and completing the Brussels Treaty", signed at Paris on 23 October 1954

[Vervallen per 30-06-2011]

Vertaling : NL

Protocol inzake toetreding van de Portugese Republiek en het Koninkrijk Spanje tot het Verdrag van economische, sociale en culturele samenwerking en collectieve zelfverdediging, ondertekend te Brussel op 17 maart 1948, zoals gewijzigd bij het Protocol tot wijziging en aanvulling van het Verdrag van Brussel, ondertekend te Parijs op 23 oktober 1954

[Vervallen per 30-06-2011]

Nr. II. MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

[Vervallen per 30-06-2011]

Terug naar begin van de pagina