Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Internationale Financieringsmaatchappij [...] van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, Amsterdam, 13-04-1989

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Internationale Financieringsmaatchappij (IFC) inzake het African Training and Management Services (ATMS) Project van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties

Authentiek : EN

Treaty between the Kingdom of the Netherlands and the International Finance Corporation (IFC) concerning the African Training and Management Services (ATMS) Project of the United Nations Development Programme

[Vervallen per 01-01-2016]

Terug naar begin van de pagina