Internationale Koffieovereenkomst 2001, Londen, 28-09-2000

[Regeling vervallen per 30-09-2011.]
Geldend van 30-09-2011 t/m heden

Internationale Koffieovereenkomst 2001

Authentiek : EN

International Coffee Agreement 2001

[Vervallen per 30-09-2011]

Preamble

CHAPTER V. THE INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION

[Vervallen per 30-09-2011]

Article 7. Seat and structure of the International Coffee Organization

[Vervallen per 30-09-2011]

CHAPTER VI. THE INTERNATIONAL COFFEE COUNCIL

[Vervallen per 30-09-2011]

Article 9. Composition of the International Coffee Council

[Vervallen per 30-09-2011]

Article 10. Powers and functions of the Council

[Vervallen per 30-09-2011]

Article 11. Chairman and Vice-Chairmen of the Council

[Vervallen per 30-09-2011]

Article 16. Cooperation with other organizations

[Vervallen per 30-09-2011]

CHAPTER X. THE EXECUTIVE DIRECTOR AND THE STAFF

[Vervallen per 30-09-2011]

Article 28. The Executive Director and the staff

[Vervallen per 30-09-2011]

CHAPTER XII. GENERAL PROVISIONS

[Vervallen per 30-09-2011]

Article 33. Removal of obstacles to consumption

[Vervallen per 30-09-2011]

Article 35. Measures related to processed coffee

[Vervallen per 30-09-2011]

Article 37. Consultation and cooperation with non-governmental organizations

[Vervallen per 30-09-2011]

Article 40. Standard of living and working conditions

[Vervallen per 30-09-2011]

CHAPTER XIV. FINAL PROVISIONS

[Vervallen per 30-09-2011]

Article 44. Ratification, acceptance or approval

[Vervallen per 30-09-2011]

Article 48. Extension to designated territories

[Vervallen per 30-09-2011]

Article 51. Settlement of accounts with withdrawing or excluded Members

[Vervallen per 30-09-2011]

Article 54. Supplementary and transitional provisions

[Vervallen per 30-09-2011]

Annex I. Conversion factors for roasted, decaffeinated, liquid and soluble coffee as defined in the International Coffee Agreement 1994

[Vervallen per 30-09-2011]

Vertaling : NL

Internationale Koffieovereenkomst 2001

[Vervallen per 30-09-2011]

Preambule

HOOFDSTUK VI. INTERNATIONALE KOFFIERAAD

[Vervallen per 30-09-2011]

HOOFDSTUK XII. ALGEMENE BEPALINGEN

[Vervallen per 30-09-2011]

HOOFDSTUK XIV. SLOTBEPALINGEN

[Vervallen per 30-09-2011]

Artikel 51. Vereffening van de rekeningen met uittredende of uitgesloten leden

[Vervallen per 30-09-2011]

BIJLAGE I. Conversiecoëfficiënten voor gebrande, cafeïnevrije, vloeibare en oplosbare koffie volgens de Internationale Koffieovereenkomst van 1994

[Vervallen per 30-09-2011]

Terug naar begin van de pagina