Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] uitlevering tot de Nederlandse Antillen en Aruba, Praag, 21-02-1994

Geldend van 01-06-1994 t/m heden

Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Tsjechische Republiek inzake de uitbreiding van het Europees Verdrag betreffende uitlevering tot de Nederlandse Antillen en Aruba

Authentiek : EN

Nr. I

AMBASSADE ROYALE DES PAYS-BAS

Maltezské nám. 1

Malá Strana

125 40 Praha 1

Prague, 20 July, 1993

No. Pra-2686

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and has the honour to propose that the application of the European Convention on Extradition of 13 December 1957, in accordance with article 27, paragraph 4, be extended to the Netherlands Antilles and Aruba, that the declarations and reservations that apply in relations between the Kingdom of the Netherlands, in respect of the Kingdom in Europe, and the Czech Republic shall also apply in relations between Czech Republic and the Kingdom of the Netherlands in respect of the Netherlands Antilles and Aruba, and that the declaration concerning Articles 6 and 21 as made by the Kingdom of the Netherlands upon ratification of the Convention on 14 February 1969 and as amended on 14 October 1987 shall apply to the Netherlands Antilles and Aruba respectively, with regard to the extradition of Netherlands nationals, only when the European Convention on the transfer of sentenced persons, concluded in Strasbourg on 21 March 1983, becomes applicable to the Netherlands Antilles and Aruba respectively.

If the proposal is acceptable to the Government of the Czech Republic, the Embassy has the honour further to propose that this note and the Ministry's affirmative reply, shall constitute an arrangement as provided for in article 27, paragraph 4, of the Convention, which shall enter into force on the first day of the third month following the date on which the Embassy receives the Ministry's reply.

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands takes this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic the assurances of its highest consideration.

Nr. II

Praag, 21 februari 1994

Č.j.: 79.986/94-MPO

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Tsjechische Republiek biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden zijn complimenten aan en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van de nota van de Ambassade nr. Pra-2686 van 20 juli 1993, waarin wordt voorgesteld een overeenkomst te sluiten als bedoeld in artikel 27, vierde lid, van het Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 december 1957 tot uitbreiding van het Verdrag tot de Nederlandse Antillen en Aruba, waarbij de verklaringen en voorbehouden die gelden in de betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, wat betreft Nederland, en de Tsjechische Republiek ook gelden in de verhoudingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, wat betreft de Nederlandse Antillen en Aruba, en de Tsjechische Republiek en waarbij de verklaring ten aanzien van de artikelen 6 en 21 zoals afgelegd door het Koninkrijk der Nederlanden bij de bekrachtiging van het Verdrag op 14 februari 1969 en zoals gewijzigd op 14 oktober 1987, wat de uitlevering van Nederlandse staatsburgers betreft, alleen kan worden toegepast op de Nederlandse Antillen en Aruba nadat het Europese Verdrag inzake de overbrenging van veroordeelde personen van 21 maart 1983 van toepassing is geworden op de Nederlandse Antillen en Aruba.

Het Ministerie heeft de eer mede te delen dat het instemt met het voorstel en dat de nota van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden en deze nota een overeenkomst vormen als bedoeld in artikel 27, vierde lid, van het Europese Verdrag betreffende uitlevering, welke overeenkomst in werking treedt op de eerste dag van de derde maand volgend op de datum waarop de Ambassade deze nota ontvangt.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Tsjechische Republiek maakt van deze gelegenheid gebruik om de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden nogmaals zijn gevoelens van de meeste hoogachting aan te bieden.

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

Maltézské nám. 1

Praag 1

Terug naar begin van de pagina