Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen [...] Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, Brussel, 21-12-2004

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie1

[Vervallen per 01-07-2013]

Aanpassingen van de tekst van de SAO en de Bijlagen en Protocollen daarbij

[Vervallen per 01-07-2013]

  1. [Red: De Bijlagen zijn niet afgedrukt: deze liggen ter inzage bij de Directie Juridische Zaken, Afdeling Verdragen, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De tekst van het Toetredingsprotocol is eveneens afgedrukt in Pb. EU L 26 van 28 januari 2005, blz. 222 e.v.]

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina