Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, Luxemburg, 29-10-2001

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds

Authentiek : NL

Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds

[Vervallen per 01-07-2013]

TITEL IV. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

[Vervallen per 01-07-2013]

Hoofdstuk I. INDUSTRIEPRODUCTEN

[Vervallen per 01-07-2013]

Hoofdstuk II

[Vervallen per 01-07-2013]

Hoofdstuk III. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

[Vervallen per 01-07-2013]

TITEL V. VERKEER VAN WERKNEMERS, VESTIGING, VERRICHTEN VAN DIENSTEN, KAPITAAL

[Vervallen per 01-07-2013]

Hoofdstuk II. VESTIGING

[Vervallen per 01-07-2013]

Hoofdstuk V. ALGEMENE BEPALINGEN

[Vervallen per 01-07-2013]

TITEL VI. HARMONISATIE VAN WETGEVING, RECHTSHANDHAVING EN MEDEDINGINGSREGELS

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 73. Normalisatie, metrologie, accreditering en conformiteitsbeoordeling

[Vervallen per 01-07-2013]

Titel VII. JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN

[Vervallen per 01-07-2013]

TITEL VIII. SAMENWERKINGSBELEID

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 98. Elektronische communicatie-infrastructuur en aanverwante diensten

[Vervallen per 01-07-2013]

TITEL X. INSTITUTIONELE, ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

[Vervallen per 01-07-2013]

Protocol 4. betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en administratieve samenwerking met het oog op de toepassing van de bepalingen van deze overeenkomst tussen de gemeenschap en Kroatië

[Vervallen per 01-07-2013]

TITEL II. DEFINITIE VAN HET BEGRIP „PRODUCTEN VAN OORSPRONG”

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 7. Ontoereikende bewerking of verwerking

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 9. Accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen

[Vervallen per 01-07-2013]

TITEL IV. TERUGGAVE EN VRIJSTELLING VAN RECHTEN

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 15. Verbod op de teruggave of vrijstelling van douanerechten

[Vervallen per 01-07-2013]

TITEL V. BEWIJS VAN OORSPRONG

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 17. Procedure voor de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 18. Afgifte achteraf van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 19. Afgifte van een duplicaat van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 20. Afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 aan de hand van een eerder opgesteld of afgegeven bewijs van oorsprong

[Vervallen per 01-07-2013]

Protocol nr. 5. inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 5. Afgifte van documenten en kennisgeving van besluiten

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 6. Vorm en inhoud van verzoeken om bijstand

[Vervallen per 01-07-2013]

Protocol nr. 6. inzake het vervoer over land

[Vervallen per 01-07-2013]

Vervoer over de weg

[Vervallen per 01-07-2013]

Artikel 13. Belastingen, tol en andere heffingen

[Vervallen per 01-07-2013]

Terug naar begin van de pagina