Verdrag tot oprichting van het Agentschap voor internationale handelsinformatie en -samenwerking, als intergouvernementele organisatie, Genève, 09-12-2002

[Regeling vervallen per 28-02-2010.]
Geldend van 28-02-2010 t/m heden

Verdrag tot oprichting van het Agentschap voor internationale handelsinformatie en -samenwerking, als intergouvernementele organisatie

Authentiek : EN

Agreement establishing the Agency for International Trade Information and Co-operation as an intergovernmental organisation

[Vervallen per 28-02-2010]

Article 15. Amendment, Withdrawal and Termination

[Vervallen per 28-02-2010]

Article 16. Consent to be bound and Entry into Force

[Vervallen per 28-02-2010]

Annex I. Schedule of contributions pledged by each Sponsoring Member for its initially agreed contribution period following the establishment of AITIC

[Vervallen per 28-02-2010]

Vertaling : NL

Verdrag tot oprichting van het Agentschap voor internationale handelsinformatie en -samenwerking, als intergouvernementele organisatie

[Vervallen per 28-02-2010]

Bijlage 1. Tabel van bijdragen toegezegd door de donorleden voor de eerste contributieperiode na de oprichting van AITIC

[Vervallen per 28-02-2010]

Terug naar begin van de pagina