Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Malta, Rome, 11-09-2001

[Regeling vervallen per 01-05-2010.]
Geldend van 01-05-2010 t/m heden

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Malta

Authentiek : EN

Agreement on social security between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of Malta

[Vervallen per 01-05-2010]

PART II. APPLICABLE LEGISLATION

[Vervallen per 01-05-2010]

Article 10. Personnel of international air-transport undertakings

[Vervallen per 01-05-2010]

Article 12. Personnel of diplomatic and consular missions

[Vervallen per 01-05-2010]

Article 13. Exceptions to the provisions of Article 8 to 12

[Vervallen per 01-05-2010]

PART III. PROVISIONS CONCERNING BENEFITS

[Vervallen per 01-05-2010]

CHAPTER II. INVALIDITY, OLD-AGE AND DEATH

[Vervallen per 01-05-2010]

PROVISIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MALTESE LEGISLATION

[Vervallen per 01-05-2010]

Article 15. Provisions relating to Maltese invalidity pension

[Vervallen per 01-05-2010]

Article 16. Provisions relating to Maltese pensions in respect of Retirement and Widowhood

[Vervallen per 01-05-2010]

PROVISIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE NETHERLANDS' LEGISLATION.

[Vervallen per 01-05-2010]

Article 18. Provisions relating to the Netherlands' disablement benefits

[Vervallen per 01-05-2010]

Article 19. Calculation of the Netherlands' Disablement Benefits

[Vervallen per 01-05-2010]

Article 20. Provisions relating to the Netherlands' old age pension

[Vervallen per 01-05-2010]

Article 21. Provisions relating to the Netherlands' survivors' benefits

[Vervallen per 01-05-2010]

Article 22. Calculation of the Netherlands' survivors' benefit

[Vervallen per 01-05-2010]

PART V. ADMINISTRATIVE AND MISCELLANEOUS PROVISIONS

[Vervallen per 01-05-2010]

Article 34. Exchange of information and mutual assistance

[Vervallen per 01-05-2010]

Article 36. Exemptions from charges and authentication

[Vervallen per 01-05-2010]

Article 37. Submission of a claim, notice or appeal

[Vervallen per 01-05-2010]

Administrative Arrangement for the implementation of the Agreement on social security between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of Malta signed at Rome on 11 September 2001

[Vervallen per 01-05-2010]

Vertaling : NL

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Malta

[Vervallen per 01-05-2010]

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

[Vervallen per 01-05-2010]

DEEL II. TOEPASSELIJKE WETGEVING

[Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 13. Uitzonderingen op de bepalingen van de artikelen 8 tot en met 12

[Vervallen per 01-05-2010]

DEEL III. BEPALINGEN INZAKE UITKERINGEN

[Vervallen per 01-05-2010]

HOOFDSTUK 2. INVALIDITEIT, OUDERDOM EN OVERLIJDEN

[Vervallen per 01-05-2010]

BEPALINGEN INZAKE DE UITVOERING VAN DE NEDERLANDSE WETGEVING

[Vervallen per 01-05-2010]

Artikel 18. Bepalingen betreffende de Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

[Vervallen per 01-05-2010]

DEEL IV. TOEZICHT OP DE NALEVING

[Vervallen per 01-05-2010]

DEEL V. ADMINISTRATIEVE EN OVERIGE BEPALINGEN

[Vervallen per 01-05-2010]

Administratief Akkoord voor de uitvoering van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Malta, ondertekend te Rome op 11 september 2001

[Vervallen per 01-05-2010]

Terug naar begin van de pagina