Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese [...] inzake het gebruik van informatica op douanegebied, Brussel, 29-11-1996

[Regeling vervallen per 27-05-2011.]
Geldend van 27-05-2011 t/m heden

Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied

Authentiek : NL

Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied

[Vervallen per 27-05-2011]

Verklaring over de gelijktijdige aanneming van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied en het Protocol betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van deze Overeenkomst

[Vervallen per 27-05-2011]

Terug naar begin van de pagina