Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese [...] registratienummer van het vervoermiddel in de Overeenkomst, Brussel, 12-03-1999

[Regeling vervallen per 27-05-2011.]
Geldend van 27-05-2011 t/m heden

Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende het toepassingsgebied van het witwassen van opbrengsten in de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, alsmede betreffende de opneming van het registratienummer van het vervoermiddel in de Overeenkomst

Authentiek : NL

Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende het toepassingsgebied van het witwassen van opbrengsten in de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, alsmede betreffende de opneming van het registratienummer van het vervoermiddel in de Overeenkomst

[Vervallen per 27-05-2011]

Terug naar begin van de pagina