Protocol opgesteld op basis van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese [...] organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden, Brussel, 19-06-1997

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Protocol opgesteld op basis van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en Artikel 41, lid 3, van de Europol-Overeenkomst, betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden

Authentiek : NL

Protocol opgesteld op basis van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en Artikel 41, lid 3, van de Europol-Overeenkomst, betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2. Immuniteit van rechtsvervolging en vrijstelling van huiszoeking, beslaglegging, vordering, verbeurdverklaring en iedere andere vorm van interventie

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 8. Voorrechten en immuniteiten van de leden van de organen van Europol en de personeelsleden van Europol

[Vervallen per 01-01-2010]

Terug naar begin van de pagina