Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie [...] van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), Brussel, 26-07-1995

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)

Authentiek : NL

Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)

[Vervallen per 01-01-2010]

Titel I. Oprichting en taakomschrijving

[Vervallen per 01-01-2010]

3 ter. Verzoeken van Europol om instelling van een strafrechtelijk onderzoek

[Vervallen per 01-01-2010]

Titel IV. Gemeenschappelijke voorwaarden voor informatieverwerking

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 21. Termijnen voor het opslaan en verwijderen van gegevens in bestanden

[Vervallen per 01-01-2010]

Titel V. RECHTSPOSITIE, ORGANISATIE EN FINANCIËLE BEPALINGEN

[Vervallen per 01-01-2010]

Titel VI. AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSBESCHERMING

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 38. Aansprakelijkheid voor onrechtmatige of onjuiste verwerking van gegevens

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 39 bis. Aansprakelijkheid in verband met de deelname van Europol aan gemeenschappelijke onderzoeksteams

[Vervallen per 01-01-2010]

Titel VII. SLOTBEPALINGEN

[Vervallen per 01-01-2010]

Terug naar begin van de pagina