Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] van technische samenwerking in Ruanda worden tewerkgesteld, Kigali, 19-03-1996

[Regeling vervallen per 25-06-2015.]
Geldend van 25-06-2015 t/m heden

Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Ruanda houdende een verdrag inzake de toepassing van een aantal artikelen van de op 12 november 1980 te Kigali tot stand gekomen Overeenkomst inzake de tewerkstelling van Nederlandse vrijwilligers in Ruanda, op deskundigen die in het kader van technische samenwerking in Ruanda worden tewerkgesteld

Terug naar begin van de pagina