Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van [...] inzake de bevordering en de bescherming van investeringen, Jakarta, 06-04-1994

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Indonesië inzake de bevordering en de bescherming van investeringen

Authentiek : EN

Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia on Promotion and Protection of Investment

[Vervallen per 01-07-2015]

Article II. Promotion and Protection of Investment

[Vervallen per 01-07-2015]

Article III. Treatment and Most Favoured Nation Provisions

[Vervallen per 01-07-2015]

Article IX. Settlement of Disputes between Nationals and a Contracting Party

[Vervallen per 01-07-2015]

Article X. Settlement of Disputes between the Contracting Parties Concerning Interpretation and Application of the Agreement

[Vervallen per 01-07-2015]

Article XV. Entry into Force, Duration and Termination

[Vervallen per 01-07-2015]

Protocol to the Agreement between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the Republic of Indonesia on Promotion and Protection of Investment.

[Vervallen per 01-07-2015]

Vertaling : NL

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Indonesië inzake de bevordering en de bescherming van investeringen

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel IX. Regeling van geschillen tussen onderdanen en een Verdragsluitende Partij

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel X. Regeling van geschillen tussen de Verdragsluitende Partijen betreffende de uitlegging of toepassing van het Verdrag

[Vervallen per 01-07-2015]

Protocol bij het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Indonesië inzake de bevordering en de bescherming van investeringen

[Vervallen per 01-07-2015]

Terug naar begin van de pagina