Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese [...] enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, Brussel, 08-03-1993

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds

Authentiek : NL

Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds

[Vervallen per 01-01-2007]

TITEL III. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

[Vervallen per 01-01-2007]

HOOFDSTUK I. INDUSTRIEPRODUKTEN

[Vervallen per 01-01-2007]

HOOFDSTUK IV. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

[Vervallen per 01-01-2007]

TITEL IV. HET VERKEER VAN WERKNEMERS, DE VESTIGING, HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN

[Vervallen per 01-01-2007]

HOOFDSTUK I. HET VERKEER VAN WERKNEMERS

[Vervallen per 01-01-2007]

HOOFDSTUK II. VESTIGING

[Vervallen per 01-01-2007]

TITEL V. BETALINGEN, KAPITAAL, CONCURRENTIE EN ANDERE ECONOMISCHE BEPALINGEN, ONDERLINGE AANPASSING VAN WETTEN

[Vervallen per 01-01-2007]

TITEL VI. ECONOMISCHE SAMENWERKING

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 85. Samenwerking op het gebied van de boekhoudkundige en financiële controle

[Vervallen per 01-01-2007]

TITEL IX. INSTITUTIONELE, ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

[Vervallen per 01-01-2007]

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Bulgarije inzake doorvoer

[Vervallen per 01-01-2007]

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Bulgarije inzake de infrastructuur voor het overlandvervoer

[Vervallen per 01-01-2007]

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Bulgarije betreffende een aantal bepalingen die van toepassing zijn op levend rundvee

[Vervallen per 01-01-2007]

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Bulgarije betreffende een aantal bepalingen inzake varkens en pluimvee

[Vervallen per 01-01-2007]

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Bulgarije betreffende de regionale afbakening van de Afrikaanse varkenspest in het Koninkrijk Spanje

[Vervallen per 01-01-2007]

Terug naar begin van de pagina