Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen Roemenië, [...] en de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, anderzijds, Brussel, 01-02-1993

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen Roemenië, enerzijds, en de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, anderzijds

Authentiek : NL

Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen Roemenië, enerzijds, en de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, anderzijds

[Vervallen per 01-01-2007]

TITEL III. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

[Vervallen per 01-01-2007]

HOOFDSTUK I. INDUSTRIEPRODUKTEN

[Vervallen per 01-01-2007]

HOOFDSTUK IV. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

[Vervallen per 01-01-2007]

TITEL IV. HET VERKEER VAN WERKNEMERS, DE VESTIGING, HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN

[Vervallen per 01-01-2007]

HOOFDSTUK I. HET VERKEER VAN WERKNEMERS

[Vervallen per 01-01-2007]

HOOFDSTUK II. DE VESTIGING

[Vervallen per 01-01-2007]

TITEL V. BETALINGEN, KAPITAAL, CONCURRENTIE EN ANDERE ECONOMISCHE BEPALINGEN, ONDERLINGE AANPASSING VAN WETTEN

[Vervallen per 01-01-2007]

TITEL VI. ECONOMISCHE SAMENWERKING

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 85. Bank- en verzekeringswezen, andere financiële dienstverlening en samenwerking op het gebied van de boekhoudcontrole

[Vervallen per 01-01-2007]

TITEL IX. INSTITUTIONELE, ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

[Vervallen per 01-01-2007]

Gemeenschappelijke Verklaring

[Vervallen per 01-01-2007]

Protocol nr. 4, regels van oorsprong

Gemeenschappelijke Verklaring

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 5 Protocol nr.6 bij de Overeenkomst

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië inzake doorvoer

[Vervallen per 01-01-2007]

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië inzake de infrastructuur voor overlandvervoer

[Vervallen per 01-01-2007]

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië betreffende een aantal bepalingen die van toepassing zijn op levende runderen

[Vervallen per 01-01-2007]

Verklaring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen betreffende artikel 2, lid 3, van Protocol nr. 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Verklaringen van de Europese Gemeenschap

[Vervallen per 01-01-2007]

Protocol nr. 2 betreffende EGKS-produkten
Terug naar begin van de pagina