Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende [...] het grondgebied van het voormalig Joegoslavië sedert 1991, New York, 29-07-1994

[Regeling vervallen per 01-09-2016.]
Geldend van 01-09-2016 t/m heden

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende de zetel van het Internationaal Tribunaal voor de vervolging van personen verantwoordelijk voor ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht op het grondgebied van het voormalig Joegoslavië sedert 1991

Authentiek : EN

Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the United Nations concerning the Headquarters of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991

[Vervallen per 01-09-2016]

Article XIV. Privileges and immunities of the Judges, the Prosecutor and the Registrar

[Vervallen per 01-09-2016]

Article XXVI. Security, safety and protection of persons referred to in this Agreement

[Vervallen per 01-09-2016]

Terug naar begin van de pagina