Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 04-11-1950

Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2021.
Geldend van 01-08-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 35

Informatie geldend op 01-08-2021

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding / Voorlopige toepassing
Datum Terugwerkende kracht Betreft Bekendmaking Bekendmaking Opmerking
01-08-2021 Wijziging, inwerkingtreding Trb. 2013, 233 Trb. 2021, 97 Alg. 1
01-06-2010 Wijziging, inwerkingtreding Trb. 2004, 285 Trb. 2010, 112
01-11-1998 Wijziging, inwerkingtreding Trb. 1994, 165 Trb. 1998, 95
31-08-1954 Vertaling, inwerkingtreding Trb. 1990, 156 Trb. 1954, 151
04-11-1950 Vertaling Trb. 1990, 156

Opmerkingen

  1. Is niet van toepassing op verzoekschriften ten aanzien waarvan de definitieve beslissing in de zin van artikel 35, eerste lid, van dit Verdrag is genomen vóór de datum van inwerkingtreding van artikel 4 van dit Protocol.1)
Naar boven