Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 04-11-1950

Geraadpleegd op 14-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2021.
Geldend van 01-08-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 21

Informatie geldend op 01-08-2021

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding / Voorlopige toepassing
Datum Terugwerkende kracht Betreft Bekendmaking Bekendmaking Opmerking
01-08-2021 Wijziging, inwerkingtreding Trb. 2013, 233 Trb. 2021, 97 Alg. 1
01-11-1998 Wijziging, inwerkingtreding Trb. 1994, 165 Trb. 1998, 95
01-01-1990 Wijziging, inwerkingtreding Trb. 1985, 82 Trb. 1989, 154
31-08-1954 Vertaling, inwerkingtreding Trb. 1990, 156 Trb. 1954, 151
04-11-1950 Vertaling Trb. 1990, 156

Opmerkingen

  1. Is uitsluitend van toepassing op kandidaten op lijsten die door de Hoge Verdragsluitende Partijen op grond van artikel 22 van het Verdrag bij de Parlementaire Vergadering zijn ingediend na de inwerkingtreding van dit Protocol.1)
Naar boven