Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 04-11-1950

Geraadpleegd op 21-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 10-06-2010.
Geldend van 10-06-2010 t/m 31-07-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Buitenlandse Zaken
Afkorting EVRM
Niet officiële titel Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling Verdrag
Plaats totstandkoming Rome
Datum totstandkoming 04-11-1950
Extra informatie http://verdragenbank.overheid.nl/verdragen/005132
Identificatienummer BWBV0001000
Rechtsgebieden Internationaal privaatrecht Inclusief internationaal procesrecht
Internationaal publiekrecht
Internationaal publiekrecht | Mensenrechten
Strafrecht | Internationaal strafrecht
Thema
Gerechtshoven, Internationale
Instellingen en organisaties
Mensenrechten

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 10-06-2010

  Ontstaansbron Inwerkingtreding / Voorlopige toepassing

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum Terugwerkende kracht Betreft Bekendmaking Bekendmaking
Wijziging, inwerkingtreding Trb. 2013, 233 Trb. 2021, 97
Wijziging, inwerkingtreding Trb. 2013, 130 Trb. 2021, 97
Wijziging, inwerkingtreding Trb. 1990, 156 Trb. 1954, 151
Wijziging, inwerkingtreding Trb. 2004, 285
rectificatie in
Trb. 2014, 29
Trb. 2010, 112
Wijziging, inwerkingtreding Trb. 2004, 191 Trb. 2010, 112
Wijziging, voorlopige toepassing Trb. 2004, 285
rectificatie in
Trb. 2014, 29
Trb. 2009, 104
Wijziging, voorlopige toepassing Trb. 2004, 191 Trb. 2009, 104
Wijziging, inwerkingtreding Trb. 1994, 165 Trb. 1998, 95
Wijziging, inwerkingtreding Trb. 1994, 141
rectificatie in
Trb. 2014, 2
rectificatie in
Trb. 2014, 3
Trb. 1998, 95
01-01-1990 Wijziging, inwerkingtreding Trb. 1985, 82 Trb. 1989, 154
20-12-1971 Wijziging, inwerkingtreding Trb. 1970, 97 Trb. 1972, 8
21-09-1970 Wijziging, inwerkingtreding Trb. 1963, 124 Trb. 1970, 183
31-08-1954 Wijziging, inwerkingtreding Trb. 1990, 156 Trb. 1954, 151
Nieuwe-regeling, inwerkingtreding Trb. 1951, 154
rectificatie in
Trb. 2014, 2
Trb. 1954, 151
04-11-1950 Vertaling Trb. 1990, 156
Totstandkoming Trb. 1951, 154
rectificatie in
Trb. 2014, 2
Naar boven