Controlevoorschriften AKW

Geraadpleegd op 23-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 24-11-2023.
Geldend van 24-11-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 3

Informatie geldend op 24-11-2023

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 24-11-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
24-11-2023 Nieuwe-regeling 13-11-2023 Stcrt. 2023, 31937 13-11-2023 Stcrt. 2023, 31937
Naar boven