Vervallenverklaring tenaamstellingen kentekenregister

[Regeling materieel uitgewerkt per 15-12-2025.]
Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 15-09-2023 t/m heden

Vervallenverklaring tenaamstellingen kentekenregister

De directie van de RDW maakt bekend dat de tenaamstelling van een aantal voertuigen in het kentekenregister waarvan de eigenaar of houder blijkens de Basisregistratie Personen niet langer in Nederland ingeschreven is, vervallen zal worden verklaard.

De tenaamstellingen worden vervallen verklaard, omdat naar het oordeel van de directie van de RDW is gebleken dat de eigenaar of houder van de betreffende voertuigen niet ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen en geen sprake is van schorsing van de tenaamstelling in het kentekenregister zoals bedoeld in artikel 67 van de Wegenverkeerswet 1994. De directie baseert dit oordeel op de Basisregistratie Personen en de vaststelling dat in het kentekenregister geen actueel Nederlands adres van de eigenaar of houder is geregistreerd.

Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de bewaking van de zuiverheid van het kentekenregister als basisregistratie is de RDW van oordeel dat de zuiverheid van het kentekenregister is gediend met het vervallen verklaren van de hier bedoelde tenaamstellingen. Dit alles leidt tot het navolgende besluit.

BESLUIT:

Om de tenaamstelling van de betreffende voertuigen waarvan de eigenaar of houder blijkens de Basisregistratie Personen per 15 september 2023 of eerder geen actueel Nederlands adres meer heeft en waarvan daarnaast geen sprake is van schorsing van de tenaamstelling in het kentekenregister, vervallen te verklaren met ingang van 15 december 2023.

De vervallenverklaring van een tenaamstelling heeft tot gevolg dat met het betreffende voertuig geen gebruik meer mag worden gemaakt van de openbare weg. De geregistreerde eigenaren of houders kunnen de vervallenverklaring voorkomen door vóór de voorgenomen datum van vervallenverklaring het voertuig te voorzien van een geldige registratie.

Overschrijving van een voertuig is mogelijk via de website van de RDW, bij een kentekenloket, een RDW-keuringsstation of een RDW-balie. Een voertuig aanmelden voor export is mogelijk bij een RDW-keuringsstation, de RDW-balie of bij een erkend exportbedrijf. Na overschrijving op naam van een in Nederland ingeschreven eigenaar of houder zullen voor de betreffende voertuigen de voertuigverplichtingen gehandhaafd gaan worden. Dit betekent dat, voor zover van toepassing, voor het voertuig een WAM-verzekering moet zijn afgesloten, een APK- goedkeuringsrapport moet zijn afgegeven en dat motorrijtuigenbelasting wordt geheven.

Als met het voertuig (tijdelijk) geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg kan handhaving van de voertuig- verplichtingen worden voorkomen door de tenaamstelling in het kentekenregister te schorsen. Een schorsing kan online worden aangevraagd via de website van de RDW, bij een kentekenloket, een RDW-keuringsstation of een RDW-balie.

Geregistreerde eigenaren of houders die dit besluit willen inzien of na willen gaan of dit besluit betrekking heeft op hun kenteken, kunnen contact opnemen met de RDW.

Dit besluit is gebaseerd op artikel 48 eerste lid, onder a, en artikel 51a, derde lid, onder f, van de Wegenverkeerswet 1994 en op artikel 40b, vierde lid, onder d, van het Kentekenreglement.

De directie van de RDW,

namens deze,

J. Woudstra

Algemeen directeur

Naar boven