Regeling vaststelling Rijksbijdrage kosten heffingskortingen en Ouderdomsfonds 2023

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
[Regeling treedt (deels) in werking per 16-06-2023 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 01-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 15-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 07-06-2023 Stcrt. 2023, 16653 2023-0000284402 07-06-2023 Stcrt. 2023, 16653
16-06-2023 t/m 01-01-2023 Nieuwe-regeling 07-06-2023 Stcrt. 2023, 16653 2023-0000284402 07-06-2023 Stcrt. 2023, 16653
Naar boven