Besluit vaststelling beleidsregels schenkingen (ontwikkeling en aanbesteding ontwikkelingsrelevante [...] projecten (Develop2Build 2023))

[Regeling vervalt per 01-01-2028.]
Geraadpleegd op 21-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 06-01-2023.
Geldend van 06-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Beleidsregels D2B 2023

Informatie geldend op 06-01-2023

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 06-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2028 Intrekking-regeling 02-12-2022 Stcrt. 2023, 36 MinBuza.2022.146666-9 02-12-2022 Stcrt. 2023, 36
06-01-2023 Nieuwe-regeling 02-12-2022 Stcrt. 2023, 36 MinBuza.2022.146666-9 02-12-2022 Stcrt. 2023, 36
Naar boven