Eindejaarsregeling 2022

Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 2 december 2022 tot wijziging van onder meer enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen (Eindejaarsregeling 2022)

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.]

Artikel XII

Artikel 5 van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting zoals dat luidde op 31 december 2022 blijft van toepassing op een schenking als bedoeld in artikel 33a, eerste of tweede lid, van de Successiewet 1956 zoals dat luidde op 31 december 2022:

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel XX

In de periode van 1 juli 2023 tot en met 17 januari 2024 is toegestaan dat halfzware olie of gasolie die wordt ingevoerd of uitgeslagen uit een accijnsgoederenplaats een mengsel bevat van Solvent Yellow 124 en ACCUTRACE™ PLUS met butoxybenzeen als herkenningsmiddelen als bedoeld in artikel 1a, derde lid, van de Wet op de accijns. De verhouding per 1.000 L is:

  • voor elke gram Solvent Yellow 124 minder dan de voorgeschreven hoeveelheid, genoemd in artikel 13 van de Uitvoeringsregeling accijns: ten minste 2,1 g ACCUTRACE™ PLUS waarbij geldt dat 2,1 g ACCUTRACE™ PLUS overeenkomt met ten minste 1,6 g butoxybenzeen; en

  • voor elke gram ACCUTRACE™ PLUS, waarbij geldt dat 1 g ACCUTRACE™ PLUS overeenkomt met ten minste 0,75 g butoxybenzeen, minder dan de voorgeschreven hoeveelheid, genoemd in artikel 13 van de Uitvoeringsregeling accijns: ten minste 0,5 g Solvent Yellow 124.

Artikel XXIII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994.]

Artikel XXIV

Artikel 42a van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 zoals dat luidde op 30 mei 2021 blijft van toepassing op goederen die vóór 1 januari 2023 zijn besteld en zijn gefactureerd met toepassing van het tarief van nihil.

Artikel XXVI

[Red: Wijzigt de Regeling aanwijzing rechtsgebieden Common Reporting Standard.]

Artikel XXVIII

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- enopdrachtgeversaansprakelijkheid 2004.]

Artikel XXIX

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.]

Artikel XXXIII

Gegeven, 2 december 2022

De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst,

M.L.A. van Rij

De Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane,

A. de Vries

Naar boven