Regeling huurtoeslaggrenzen 2023

Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 11 november 2022, Nr. 2022-0000595617, tot wijziging van de bedragen, genoemd in de artikelen 13, eerste lid, onderdelen a en b, 14, eerste lid, 17, tweede lid, 18, eerste en derde lid, en 20, eerste en tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, tot vaststelling van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van die wet, en van de factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van die wet, alsmede tot wijziging van de bedragen, genoemd in artikel 2a, tweede lid, onderdelen b en c, van het Besluit op de huurtoeslag (Regeling huurtoeslaggrenzen 2023)

§ 2. Vaststelling van bedragen en factoren ingevolge de Wet op de huurtoeslag

Artikel 3

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag, is:

  • a. voor een eenpersoonshuishouden: € 19.375;

  • b. voor een meerpersoonshuishouden: € 25.225;

  • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: € 20.500;

  • d. voor een meerpersoonsouderenhuishouden: € 27.275.

Artikel 4

De factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, zijn:

huishoudens

factor-a

factor-b

Eenpersoons

0,000000474433

0,002448638402

Meerpersoons

0,000000279402

0,001893212113

Eenpersoonsouderen

0,000000671404

-0,002850602044

Meerpersoonsouderen

0,000000430722

-0,003611907743

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

H.M. de Jonge

Naar boven