Besluit aanwijzing toezichthouders DNB 2022

Geraadpleegd op 18-06-2024.
Geldend van 07-04-2022 t/m heden

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Wet op het financieel toezicht

Als belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht gestelde regels worden aangewezen de medewerkers van DNB werkzaam in het expertisegebied accounttoezicht of specialistisch toezicht, alsmede de divisiedirecteuren en de afdelingshoofden, van de organisatieonderdelen van DNB die zijn belast met de uitvoering van het toezicht op de naleving van de Wet op het financieel toezicht.

Artikel 3. Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Als belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling gestelde regels worden aangewezen de medewerkers van DNB werkzaam in het expertisegebied accounttoezicht of specialistisch toezicht, alsmede de divisiedirecteuren en de afdelingshoofden, van de organisatieonderdelen van DNB die zijn belast met de uitvoering van het toezicht op de naleving van de Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.

Artikel 4. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en Sanctiewet 1977

Als belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 gestelde regels worden aangewezen de medewerkers van DNB werkzaam in het expertisegebied accounttoezicht of specialistisch toezicht, alsmede de divisiedirecteuren en de afdelingshoofden, van de organisatieonderdelen van DNB die zijn belast met de uitvoering van het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977.

Artikel 5. Wet toezicht trustkantoren 2018

Als belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Wet toezicht trustkantoren 2018 gestelde regels worden aangewezen de medewerkers van DNB werkzaam in het expertisegebied accounttoezicht of specialistisch toezicht, alsmede de divisiedirecteuren en de afdelingshoofden, van de organisatieonderdelen van DNB die zijn belast met de uitvoering van het toezicht op de naleving van de Wet toezicht trustkantoren 2018.

Artikel 6. Verordening (EG) 1338/2001, Verordening (EU) 1210/2010 en artikel 9a van de Bankwet 1998

Als belast met het toezicht op de naleving van de in Verordening (EG) 1338/2001, Verordening (EU) 1210/2010 en artikel 9a Bankwet 1998 gestelde regels worden aangewezen:

  • medewerkers van de divisie Chartaal Betalingsverkeer werkzaam in het expertisegebied specialistisch toezicht;

  • de divisiedirecteur van de divisie Chartaal Betalingsverkeer;

  • het hoofd van de afdeling Cash Operations;

  • het hoofd van de sectie Chartaal Toezicht.

Artikel 7. Pw BES, Wfm BES en Wwft BES

Als belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Pw BES, Wfm BES en Wwft BES gestelde regels worden aangewezen de medewerkers van DNB werkzaam in het expertisegebied accounttoezicht of specialistisch toezicht, alsmede de divisiedirecteuren en de afdelingshoofden, van de organisatieonderdelen van DNB die zijn belast met de uitvoering van het toezicht op de naleving van de Pw BES, Wfm BES en Wwft BES.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 22 maart 2022

De Nederlandsche Bank N.V.,

E.F. Bos

Naar boven