Besluit aanwijzing toezichthouders Kansspelautoriteit 2022

Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit tot aanwijzing van toezichthouders van de Kansspelautoriteit 2022 (kenmerk 01.260.705)

Artikel 1

Alle personen werkzaam bij de Kansspelautoriteit, met uitzondering van het hoofd van de afdeling Juridische Zaken en Vergunningen en de medewerkers van het cluster Juridische Zaken, worden aangewezen als personen belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 maart 2022

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

R.J.P. Jansen

Voorzitter

Naar boven