Regeling aanwijzing geschillencommissie ex artikel 23, eerste en tweede lid, Wet toezicht [...] beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Geraadpleegd op 18-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Justitie en Veiligheid
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk 3827949
Identificatienummer BWBR0046314
Rechtsgebied Intellectuele eigendom | Auteursrecht
Overheidsthema Economie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-04-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-04-2022 Nieuwe-regeling 10-02-2022 Stcrt. 2022, 4383 3827949 10-02-2022 Stcrt. 2022, 4383
Naar boven